Home »

Am scrúdaithe

29 May, 2024

Thar ceann CLG Barryroe ba mhaith linn an deis a thapú chun gach rath a ghuí ar na scoláirí ar fad atá ag tabhairt faoin Teastas Sóisearach agus Ardteiste. Táimid ag tnúth le sibh a bheith ar ais ar an bpáirc nuair a bheidh an brú ar fad críochnaithe.

CLG Barra Rua

On behalf of Barryroe GAA we would like to take the opportunity to wish the very best of luck to all the students taking the Junior and Leaving certificate over the coming weeks. We look forward to having you back on the pitch when your exams are finished.

Barra Rua GAA

Web Design by Granite Digital